Hvem er kompetanseprogrammet for?

Målgruppen for KHS er små handels- og servicebedrifter i omstillingskommuner. Programmet er nøytralt med hensyn til type handels- eller servicebedrift, men vi ser at typiske deltakervirksomheter er:

  • Dagligvarehandel
  • Faghandel
  • Håndverksbedrifter som også driver faghandel
  • Servicevirksomheter
  • Reiseliv, opplevelse, kultur, kafe/restaurant etc.

Vi anbefaler 10 bedrifter i hvert prosjekt. Ingen forkunnskaper er nødvendig.