Hvordan foregår det?

Kompetanseprogrammet gjennomføres over 5 dager fordelt på tre samlinger i tre påfølgende måneder.

1. SAMLING (2 dager)

 • Hva skjer i din bransje; handel, service, hotell, restaurant, turisme, etc.
 • Strategier/forretningsmodeller som vinner i ulike bransjer.
 • Grunninnføring; markedsføring, salg og service.
 • Diskusjon: Hvordan vil din virksomhet greie seg i fremtidig konkurranse?

 Egenarbeid:

 • Konkretisering; hvordan kan din virksomhet vinne i fremtidig konkurranse?
 • Hvordan tjene mer penger? Hvordan er din forretningsmodell?
 • Analyseres av trusler, svakheter, muligheter og trusler.
 • Strategi - hva må du gjøre?


2. SAMLING
(2 dager)

 • Presentasjon av innsendte analyser og strategier.
 • Evaluering av kursleder: hver innsendte analyse og strategier.
 • Diskusjon rundt samarbeid og sesongutvidelser.
 • Hva betyr internett, sosiale medier og delingsøkonomien for våre virksomheter.
 • Verktøykassa for fremtiden: Dybdeforståelse av kundebehov, servicekvalitet, markedsføring, nye salgskanaler og personlig salg.
 • Konklusjoner og råd til hver deltakerbedrift.

Egenarbeid:

 • Detaljert plan for forbedring av egen virksomhet.
 • Milepæler for gjennomføringen.

 

3. SAMLING (1 dag)

 • Presentasjon av plan for hver bedrift.
 • Tilbakemelding fra kursleder på hver plan.
 • Event eller gjesteforeleser.
 • Oppsummering; Virksomheter som vinner i fremtiden.