Prosjektledelse

Mal for prosjektplan, regnskapsoppsett og rapporter

Prosjektmandat

Mal for prosjektmandat Last ned mal

Prosjektplan

Mal for prosjektplan Last ned mal

Statusrapport

Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal

Sluttrapport

Hvordan skrive sluttrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal

Prosjektlederrapport

Prosjektleders sluttrapport til leder for omstillingsarbeidet. Last ned prosjektlederrapport

Regnskapsoppsett

Last ned Excel-mal

Retningslinjer for beregning av egeninnsats

Last ned retningslinjer

Avtale om konsulentoppdrag

Mal for normalkontrakt Last ned kontraktsmal

Oppdragserklæring (konsulent – omstillingsledelsen)

Last ned mal