Maler: Søknadsbehandling

Brevmaler og retningslinjer for god søknadsbehandling.

Mottaksbrev

Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med bekreftelse på mottatt prosjektsøknad.

Last ned mal for mottaksbrev

Tildelingskriterier

8 tildelingskriterier og vurderingsskjema til hjelp i vurdering av søknader

Last ned tildelingskriterier

Saksinnstilling

Mal for utrbeidelse av saksinnstilling til styret, for søknader som er ferdig behandlet i omstillingsorganisasjonen

Last ned mal for saksinnstilling

Avslagsbrev

Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med avslag på søknad om finansiering av enkeltprosjekt.

Last ned mal for avslagsbrev

Tilsagnsbrev

Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med tilbud om tilskudd til enkeltprosjekt.

Last ned mal for tilsagnsbrev

Tilbakeføring av bevilgning

Skjema til bruk når tilskudd som er gitt, ikke er blitt benyttet i enkeltprosjekter, og bevilgningen skal tilbakeføres til omstillingsorganisasjonen.

Last ned skjema

Utbetalingsskriv

Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen om utbetaling av tilskudd.

Last ned brevmal

Retningslinjer for offentlig saksbehandling

Last ned retningslinjer