Maler: Styrearbeid og -rapportering

Mal for årsrapport og andre styredokumenter.

Fullmaktsreglement

Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet.

Last ned mal for Fullmaktsreglement

Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbeidet

Mal for instruks som regulerer styrets arbeid, saksbehandling og habilitet; og gjør greie for hvilke arbeidsoppgaver og plikter lederen for omstillingsarbeidet skal ha.

Last ned

mal for instruks til leder for omstillingarbeidet

mal for instruks til styret for omstillingsarbeidet

Taushetserklæring

Mal for taushetserklæring som signeres av styremedlemmer, ansatte i omstillingsorganisasjonen og innleide konsulenter.

Last ned taushetserklæring

Saksinnstilling

Mal for utarbeidelse av saksinnstilling til styret, for søknader som er ferdig behandlet i omstillingsorganisasjonen.

Last ned  mal for saksinnstilling

Timeregistrering for leder av omstillingsarbeidet

Mal for timeregistrering for omstillingsarbeidets leder.

Last ned mal for timeregistrering

Årsrapport

Hvordan skrive årsrapport for omstillingsarbeidet? Hva skal rapporteres?

Last ned mal for årsrapport