Maler: porteføljestyring

Brev- og rapportmaler for god porteføljestyring.

Bevilgningsoversikt

Mal for oversikt over prosjekter som har fått omstillingsmidler i perioden.

Last ned mal for bevilgningsoversikt

Porteføljerapport

Mal for oppsummerende porteføljerapport.

Last ned rapportmal

Tilbakeføring av bevilgning

Skjema til bruk når tilskudd som er gitt, ikke er blitt benyttet i enkeltprosjekter, og bevilgningen skal tilbakeføres til omstillingsorganisasjonen.

Last ned skjema

Utbetalingsskriv

Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen om utbetaling av tilskudd.

Last ned brevmal