Næringsvennlig kommune

Gjør kommunen til en god partner for det lokale næringslivet.

Verktøyet Næringsvennlig kommune kartlegger hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene.

Dette er Næringsvennlig kommune

Bli bedre på å tilrettelegge for næringslivet i kommunen. Næringsvennlig kommune er et analyse- og utviklingstilbud som hjelper kommunen å kartlegge hvor godt egne tjenester og service overfor næringslivet fungerer, hva som er de viktigste forbedringspunktene og hvilke tiltak som best kan gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner for næringslivet. Tilbudet omfatter både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inklusive effektmåling. Målgrupper er lokalt næringsliv, relevante medarbeidere i kommunen og politisk ledelse.

Prosessen starter med en forstudie med kartlegging av kommunens eksisterende tjenester og service.

Organisering

Næringsvennlig kommune organiseres som et prosjekt. Prosjektansvarlig (jf. PLP-terminologi) er rådmannen i kommunen, som må ha sterkt eierskap til satsingen.
En ekstern rådgiver/konsulent engasjeres til å være prosjektleder for forstudiet, og det skal utpekes en intern prosjektmedarbeider(e) for å bistå rådgiveren/konsulenten. Forprosjektet og hovedprosjektet ledes av intern prosjektleder, med ekstern rådgiver som prosessveileder.

Det skal oppnevnes en styringsgruppe som består av rådmann, sentrale mellomledere i kommuneadministrasjonen, representanter for de ansattes organisasjoner og næringslivet i kommunen. Politisk ledelse holdes løpende orientert. Det er naturlig at styringsgruppen fra forstudien fortsetter gjennom hele prosjektet. I tillegg kan ansatte, politikere og næringslivsfolk involveres i arbeidsgrupper eller referansegrupper.

Forstudien og forprosjektfasen inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune, mens gjennomføring av tiltak i hovedprosjektet er kommunens ansvar.

Les mer:

Kom i gang med Næringsvennlig kommune

Her kan du laste ned Veileder for Næringsvennlig kommune i pdf-format. Den kan være et nyttig utgangspunkt for å utarbeide anbudstekst.