Næringsvennlig kommune

Et verktøy for kommuner som vil styrke sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv.

Formålet med Næringsvennlig kommune er å tilrettelegge for utvikling av gode kommunale tjenester for næringslivet. Næringslivets behov for kommunale og offentlige tjenester er grunnlaget for å tilpasse et effektivt næringsapparat i kommunen.

Næringsvennlig kommune omfatter både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inklusive effektmåling.

Organisering av Næringsvennlig kommune

Det er kommunen som er eier av og initiativtaker til prosjektet. Prosessen er delt opp i tre faser: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.

Om forstudien
Målet med forstudiet er å beskrive kommunen sine eksisterende tjenester for næringslivet, og evaluere næringslivets tilfredshet med tilbudet fra kommunen. Forstudien kartlegger NÅ-situasjonen og definere forbedringsområder for næringsarbeidet i kommunen.

Anbefalt varighet på forstudiet er 3 måneder.


Om forprosjektet
Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak med forslag til organisering og ressursbehov. Anbefalingen bør også omfatte forslag til videreføring i et hovedprosjekt.

Anbefalt varighet på forprosjektet er 4-8 måneder.


Om hovedprosjektet
Målet med hovedprosjektet er å gjennomføre vedtatte endringer for næringsutviklingsarbeidet. Gjennomføringen av hovedprosjektet er kommunens ansvar, og omfattes ikke av verktøyet Næringsvennlig kommune.


Mer om Næringsvennlig kommune

Vi har utviklet en veileder for verktøyet Næringsvennlig kommune. Den gir en utdypende beskrivelse av de tre fasene, inkludert prosjektorganisering, budsjett og anbefaling for hvordan arbeidsprosessen kan gjennomføres i praksis.

Last ned veilederen for Næringsvennlig kommune


Maler til bruk i Næringsvennlig kommune

Maler til bruk i forstudien
Prosjektplan forstudie
Spørreskjema til ansatte i kommunen
Spørreskjema til bedrifter i kommunen
Spørreskjema til politikere i kommunen
Spørreundersøkelser i Questback: Kontakt din lokale rådgiver for tilgang til disse.

Maler til bruk i forprosjektet
Prosjektplan forprosjektet

Maler for enkeltprosjektene
Prosjektledelse