Hva koster det?

Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke om finansiell støtte til gjennomføringen av Næringsvennlig kommune hos Innovasjon Norge basert på en prosjektplan. Støtten fra Innovasjon Norge dekker 50 % av kostnadene. 

Søknad om finansiell støtte må sendes Innovasjon Norge, sammen med en prosjektplan. Leder av omstillingsarbeidet sender søknad og prosjektplan til:

Innovasjon Norge 
v/ [oppdragsrådgiver for det aktuelle fylket, se nedenfor] 
Pb. 448, Sentrum 
Akersgata 13 
0104 Oslo