Hvem er verktøyet Næringsvennlig kommune for?

Målgrupper for verktøyet Næringsvennlig kommune er lokalt næringsliv i kommunen, relevante medarbeidere i kommuneadministrasjonen og politisk ledelse.