Hvilke leveranser kommer ut av Næringsvennlig kommune?

1. Forstudierapport Kartlegging og analyse av det lokale næringslivets tilfredshet med kommunenes tjenester på en rekke spesifiserte punkter. Kartlegging og analyse av de kommuneansattes oppfatning av det samme. Sammenfatning og sammenligning med andre kommuner, hvis relevant. Identifisering av sentrale forbedringspunkter og definering av mulige forbedringstiltak.

2. Prioritering av forbedringstiltak. Prosjektplaner for vedtatte tiltak. 

3. Hovedprosjekt?  (= omstillingsorganisasjonens /-kommunens ansvar!)

A. Ordinær beslutningsprosess i kommunen Her bestemmes den videre oppfølgingen av prosjektet, dvs. hvilke tiltak som skal iverksettes i hovedprosjektet.

B. Hovedprosjektfasen Fase 1: Realisering av prioriterte tiltak.

Fase 2: Nye bruker- og medarbeider- undersøkelser/resultatmåling.

Hovedprosjektet har en tidsramme på ca. 1 år innenfor en kostnadsramme på kr.100.000 – 250.000.