Mer om hovedprosjektet

Hovedprosjektfasen er kritisk for at kommunen skal videreutvikle sin tilretteleggerrolle: det er i denne fasen at prioriterte prosjekter gjennomføres og resultatene skapes. Hovedprosjektet omfattes imidlertid ikke av tjenesten Næringsvennlig kommune fra Innovasjon Norge; det eies og gjennomføres av kommunene selv. Det er et mål at kommunen i etterkant av prosjektet skal arbeide kontinuerlig med forbedringer på de aktuelle områdene, slik at kommunens tilrettelegging blir et varig fortrinn for lokal næringsutvikling. Mål for næringsvennlighet bør inkluderes i andre målesystem, KPI-er, lederavtaler e.l. som kommunen har.

Hovedprosjektet gjennomføres normalt på ett år. Målet er å styrke kommunen som tilrettelegger og samarbeidsparter for lokalt næringsliv ved å iverksette tiltak som bidrar til:

  • økt tilfredshet i det lokale næringslivet med kommunale tjenester og service
  • bedre struktur for samarbeid og dialog mellom kommune og næringsliv
  • kontinuerlig forbedring på området næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet

Cirka 1 år etter at hovedprosjektet er avsluttet, bør det gjennomføres en effektmåling med ny kartlegging for å måle resultater og peke på eventuelle fortsatte/nye forbedringspunkter.