Hva er resultatene av verktøyet Omdømmebygging?

Forstudiet

  • Forstudierapport med sammenfatning av funn og konklusjoner for alle mål og aktiviteter
  • Skissering av milepæler for forprosjektet

Forprosjektet

  • Omdømmestrategi for kommunen
  • Handlingsplan for konkrete omdømmetiltak med milepæler og budsjetter for hvert tiltak

Hovedprosjektet Implementering av omdømmestrategien og tiltakene i handlingsplanen tilhører hovedprosjektet og inngår ikke i verktøyet Omdømmebygging. Dette er omstillingsorganisasjonen og kommunens ansvar.

Tidsrammene i hovedprosjektet vil variere fra prosjekt til prosjekt.
Gjennomføringen finansieres av kommunen, omstillingsprogrammet og evt. andre prosjekteiere. Leveransene i hovedprosjektfasen dokumenteres gjennom status- og sluttrapporter fra de enkelte delprosjektene.