Hva koster det?

Kostnader til ekstern konsulent vil variere med konsulentens timepris og estimert tidsforbruk i prosjektperioden. Tidsrammen for forstudiefasen er på inntil tre måneder; mens forprosjektfasen gjennomføres i løpet av tre til seks måneder. Prosjektet skal legges ut på anbud.

Omstillingsorganisasjonen kan søke Innovasjon Norge om støtte til inntil 50 prosent av kostnadene til ekstern konsulent/prosjektleder til forstudiet og forprosjektfasen av omdømmeprosjektet.

Resten kan finansieres med omstillingsmidler og/eller kommunale midler.