Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?

Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen.

Med verktøyet Omdømmebygging får kommunen et ”blikk utenfra” og  erfaren konsulentbistand til å få på plass en handlingsplan med  konkrete, velbegrunnede tiltak som kan styrke kommunens omdømme.