Hvordan foregår det?

I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP.

Tidsrammen for forstudiefasen er på inntil tre måneder; mens forprosjektfasen gjennomføres i løpet av tre til seks måneder.

Omstillingskommunen v/ rådmann vil normalt være oppdragsgiver og  prosjektansvarlig (PA). PA har ansvar for å engasjere en kompetent  prosjektleder for omdømmeprosjektet i kommunen. Prosjektet skal ut på  anbud.

Omstillingsorganisasjonen bør også etablere en styringsgruppe eller  referansegruppe for prosjektet, som følger opp resultatene i de ulike  fasene.

I tillegg anbefales det å etablere en prosjektgruppe, som jobber tett  sammen med prosjektlederen gjennom hele prosjektet. Sentrale personer  fra kommuneledelsen og -administrasjonen bør være med i prosjektgruppen,  sammen med representanter fra handelsstanden og evt. fra  organisasjonslivet og sentrale tjenesteytende institusjoner i kommunen.