Hvem er verktøyet for?

Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen.

Programstatusvurderingen skal hjelpe omstillingsorganisasjonen til å se og gjøre forbedringer i omstillings- og handlingsplan.

Årlige programstatusvurderinger er et viktig grunnlag for fylkeskommunen i vurderingen av nye tilsagn om midler til omstillingskommunen.