Hva er resultatet av en sluttevaluering?

Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfor.

Dere kan se eksempler på tidligere sluttevalueringer her.