Hvordan foregår en sluttevaluering?

Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon Norge har inngått rammeavtale med tre konsulentmiljøer om gjennomføring og utarbeiding av sluttevalueringer for omstillingsområder. Disse miljøene er:

NIBR, Norsk institutt for by- og regionsforskning: nibr.no Oxford Research: oxfrodresearch.no Rambøll: ramboll.no

Omstillingsorganisasjonen tar selv kontakt med disse miljøene for å engasjere en konsulent til oppgaven.

Omstillingsorganisasjonen må også selv stille ressurser til disposisjon for å svare på spørsmål, stille til eventuelle workshops, rekruttere deltakere til eventuelle spørreundersøkelser, bistå i den praktiske gjennomføringen av slike og hjelpe til med å hente frem informasjon som konsulenten trenger for å gjennomføre evalueringen.