Hvem er verktøyet SMB-utvikling for?

Innovasjon Norge tilbyr verktøyet SMB-utvikling til bedrifter i omstillingskommuner.

Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig vilje og evne til å satse, som får delta i programmet. Det gjennomføres alltid en forstudie som skal avdekke hvilke bedrifter i området som er best egnet til å delta. Det er omstillingsstyret som avgjør hvilke bedrifter som får være med over i forprosjektfasen av utviklingsprogrammet.

Bedrifter som ikke får delta i SMB-utvikling – som altså ikke velges ut til deltakelse i forprosjektet – bør få annen oppfølging av omstillingsorganisasjonen eller kommunen.