Styreseminaret

Oppstart- og strategiseminar for ledelsen i gjennomføringsfasen.
Obligatorisk

På styreseminar får styret og leder for omstillingsarbeidet hjelp til å konkretisere oppgaver og aktiviteter, og til å finne en god arbeidsform og gode verktøy til å gjøre jobben.

Dette er styreseminaret

Styreseminaret er et tilbud til styret og leder for omstillingsarbeidet i gjennomføringsfasen. Det består av et oppstartsseminar og et strategiseminar. Du kan bestille disse som en pakke eller som to uavhengige seminarer. Innovasjon Norge dekker inntil 50 % av kostnadene til ekstern seminarleder.

Slik kommer dere i gang

Syreseminarene (hhv. oppstartseminar og strategiseminar) ledes av en ekstern konsulent med kompetanse på ledelse, styrearbeid og omstillingsarbeid. Leder for omstillingsarbeidet engasjerer en seminarleder i samarbeid med Innovasjon Norge. I arbeidet med seminaret må leder for omstillingsarbeidet bistå konsulenten med den praktiske organiseringen og med å skaffe til veie informasjon og det materialet konsulenten trenger.

Leder for omstillingsarbeidet sender søknad om å få dekket 50 % av honorarutgiftene til Innovasjon Norge v/sitt fylkes oppdragsrådgiver for Regional omstilling.