Hva koster Styreseminaret?

Ekstern(e) konsulent(er) må inviteres til å komme med et tilbud på gjennomføring av Styreseminarer for omstillingskommunen. Daglig leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om dekning av inntil 50 % av honorarutgiftene. Resten kan tas av omstillingsmidlene eller andre midler.