Mer om Strategiseminaret (årlig)

Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programmets årlige programstatusvurdering er avholdt i oktober/november. Seminaret ledes av ekstern konsulent.

Målgruppe:  Styret og ledelsen av omstillingsarbeidet

Innhold: Seminarets innhold tilpasses det enkelte omstillingsområdet, men skal grovt sett omfatte:

  • Gjennomgang og rullering av omstillingsplanen
  • Utvikling av neste års handlingsplan
  • Styrets rolle og arbeidsform
  • Informasjon og samfunnskontakt