Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Evaluering av tilbudet

Det finnes ulike modeller for evaluering av tilbud. En måte å gjøre det på er å gi alle tilbyderne poeng fra 0‐10 for hvert tildelingskriterium, slik at den tilbyderen som leverer best på et gitt kriterium, får 10 poeng, mens de øvrige tilbyderne får en relativt lavere poengscore. Det skal gis en vurdering av hver tilbyder for hvert tildelingskriterium med opplysninger om hva man har trukket poeng for. Når alle leverandørene har fått poeng, ganges poengene med den vektingen som er satt for det aktuelle kriteriet i konkurransegrunnlaget.

Eksempel:

Kriterium          Vekt         

Leverandør 1           
Poeng

Kommentarer       
Vektet poeng
Pris 45 % 10 4,5
Kvalitet 35 % 7 2,45
Erfaring 20 % 8 1,6
Total 100 %   8,55

 

Kriterium          Vekt         

Leverandør 2           
Poeng

Kommentarer       
Vektet poeng
Pris 45 % 8 3,6
Kvalitet 35 % 10 3,5
Erfaring 20 % 10 2,00
Total 100 %   9,10


I eksemplet over har leverandør 2 levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.