Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Hva koster det?

Arbeidsomfanget i en utviklingsanalyse vil variere noe med størrelsen på omstillingsområdet, men normalt bør analysen kunne gjennomføres innen en tidsramme på 4–6 ukesverk og/eller en økonomisk ramme på 150–250 000 kroner eks.mva (men inkludert reiseutgifter o.l.)