Hvem er verktøyet for?

Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode.

Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjon Norges erfaringer og på erfaringene til tidligere omstillingsområder; verktøyet vil være nyttig og relevant for alle landets omstillingskommuner.