Mer om forprosjektet

Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap.

Tidsramme: 4–6 måneder

  • Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutviklingsarbeid
  • Utarbeide en næringsanalyse for kommunen
  • Utarbeide en foreløpig strategisk næringsplan for kommunen
  • Utarbeide forslag til organisasjons- og eierskapsmodell for den nye utviklingsenheten
  • Utarbeide forslag til tjenesteavtaler med kommunen (og eventuelt andre kommuner i regionen)
  • Utarbeide foreløpige budsjetter og forslag til finansiering for utviklingsenheten
  • Lage forslag til bemannings- og kompetanseplan
  • Utarbeide plan for hovedprosjektet: å sette utviklingsenheten i arbeid

Forprosjektrapporten skal skissere en konkret løsning for videreføring av omstillingsarbeidet. Rapporten skal gjøre greie for hvordan organisering, eierskap, bemanning, finansiering og realisering skal skje.