Mer om hovedprosjektet

Rapportene fra forstudien og forprosjektet er grunnlaget for det videre arbeidet i hovedprosjektet.

Hovedprosjektet ligger imidlertid utenfor rammene av verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer, og er omstillingskommunens eget ansvar.

Tidsramme for hovedprosjektet er 3–6 måneder

Viktige aktiviteter i hovedprosjektet er:

  • å følge opp beslutningsprosessen hos eksterne interessenter
  • å velge interimstyre
  • å lage prospekt og tegne aksjekapital/medlemskap
  • å formelt etablere selskapet
  • å starte prosessen med å rekruttere daglig leder

Resultatet av hovedprosjektet skal være at selskapet er stiftet og styret er valgt.