Desember og året 2017

Petroleumsprodukter, metaller og kjemiske produkter holdt fastlandseksporten oppe i desember. Samlet vareeksport økte med 6,4 prosent i desember 2017, sammenlignet med desember 2016. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 9,4 prosent.

Bedre markeder for metaller og kjemiske produkter og økt eksportverdi for raffinert petroleumsprodukter som bensin og diesel, som var spesielt lav mot slutten av 2016, ga et løft i desember. Fastlandseksport utenom energiprodukter økte med 2,6 prosent, regnet i kroner. Måneden hadde en virkedag mindre enn året før. Importen var 5,7 prosent høyere enn i desember 2016. 

Året 2017

Regnet i kroner økte samlet norsk vareeksport med 12,2 prosent fra 2016 til 2017. Råolje og spesielt naturgassen bidro til denne veksten. Eksporten fra fastlandet økte med 8,2 prosent. Her var det raffinerte petroleumsprodukter og innsatsvarer som metaller, ferrolegeringer og kjemiske råvarer, som dro verdien opp. Prisen på disse varene kan variere mye med etterspørselen, og går opp når konjunkturene bedres. For fastlandsindustri utenom energiproduktene var veksten 2,6 prosent i 2017. Verkstedindustrien trakk ned med 10 prosent nedgang, som følge av svake markeder for norsk leverandørindustrien.

Konjunkturbarometeret for industri og bergverk for 4. kvartal 2017, ble publisert i dag (22-1-2018), viser at den generelle bedømmelsen er positiv blant flertallet av industrilederne. De venter både økt ordretilgang og økt produksjon i 1. kvartal.  Utviklingen i fjerde kvartal viser også bedring for flere av næringene som leverer til olje- og gassnæringen, med oppgang for maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon. Verftene melder imidlertid fortsatt lavere om produksjon. For industrien under ett er markedene bedret og er tilbake på samme nivå som i perioden 2011 til 2013. Arbeidsmarkedet er imidlertid fortsatt slakkere enn i denne perioden, til tross for jevn bedring det siste året.  Sysselsettingen ventes fortsatt å øke i første kvartal. Vedtatte investeringsplaner oppjusteres og det ventes økt ordreinngang både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet og vekst i samlet ordrebeholdning.

Last ned rapporten (pdf)