Oktober 2017

Fastlanseksporten økte med hele 22 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Den sterke veksten skyldes imidlertid at det var omfattende vedlikeholdsarbeider ved raffineriene og lavere priser for raffinerte produkter i fjor høst. Økningen i fastlandseksporten utenom energi var 8,4 prosent. Korrigeres det også for en virkedag mer i år blir veksten rundt 4 prosent vekst fra oktober i fjor.

Denne veksten er det først og fremst aluminium og andre metaller, sammen med kjemiske produkter som står for.  Det betyr at bedringen i internasjonale konjunkturer nå bidrar positivt til prisutviklingen for norsk eksport av energi, råvarer og andre innsatsvarer. Selv om nedgangen flater ut for leverandørindustri og verftene, er det fortsatt fall i ordrebeholdning og et godt stykke igjen til aktivitetsnivået for et par år siden.