Tjenesteeksporten i 3.kvartal 2017 og Norges banks Regionalt nettverk 4/2017

Tjenesteeksporten utvikler seg fortsatt svakt, og avhengighet av markeder knyttet til petroleumsnæringen har også dratt tjeneeterspørselen ned. 

Norges Banks regionale nettverk viser at det fortsatt er positiv utvikling i aktiviteten i Norge. Det har lenge vært offentlige investeringer i bygg- og anlegg og boliginvesteringer som har dratt opp. Nå har det snudd for boliginvesteringene, og det bidrar med økt usikkerhet. På den positive siden ser vi nå at oppgangen i internasjonale konjunkturer og ikke minst økt vekst i EU, gir bedre utsikter for eksportindustrien. Samtidig er det tegn til at bunnen er i ferd med å bli passert for leverandører av varer og tjenester til olje- og gassutvinning. OECDs nylig publisert Economic Outlook, viser at den globale veksten nå er den sterkeste siden 2010. Den ligger nå rundt 3,5 prosent og de venter rundt 3,75 prosent i 2018, men litt svakere igjen i 2019 - omtrent på 2017 nivå. Bakerst i notatet om tjenesteeksporten er tatt med oversikt, som viser utviklingen i overnattinger ved hotell mv. fram til oktober. Statistikken ble publiserte av SSB i dag.