Er dette noe for din bedrift?

Tjenestene passer for norske bedrifter med vekstambisjoner, som har muligheter til å lykkes i internasjonal konkurranse. 

I forkant av en leveranse vil vi ta en samtale med deg for å sikre at timingen for en internasjonal satsing er riktig og at forutsetningene for å lykkes er til stede (f.eks. at satsingen er godt nok forankret i ledelsen, at dere har nok ressurser til å gjennomføre, og at målene er realistiske). Det kan være at det er andre ting som må på plass i din bedrift før dere kan ta neste skritt internasjonalt.