• EN
  • Logg inn
  • Eksporten i september 2018

    Veksten i fastlandeksporten var svak i september, bare 0,5 prosent over september 2017. Korrigert for en virkedag mindre tilsier dette en økning på rundt fem prosent. Tas det hensyn til at prisene i gjennomsnitt antagelig ligger rundt 9 prosent høyere, regnet i kroner, tyder dette på et eksportvolum som er fire prosent lavere enn i september i fjor.

    Nylig publiserte rapporter fra IMF og OECD nedjusterer veksten i verdensøkonomien. Det har også blitt større forskjeller i vekst mellom de store landene, og spesielt mellom vekstøkonomiene. Vekstanslagene er imidlertid fortsatt gode, men begge organisasjonene påpeker at både geopolitisk usikkerhet og nedsiderisiko har økt.

     

    Last ned hele rapporten her