• EN
  • Logg inn
  • Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 og Norges Banks regionale nettverk

    Både eksporten og importen av tjenester (utenom de finansielle) økte markert i 2. kvartal 2018, og verdien var  henholdsvis 3,3 og 6,1 prosent høyere enn i 2. kvartal 2017. Dette bildet bekreftes av foreløpige nasjonalregnskapstall for 2. kvartal som viser 1,7 prosent volumvekst og 1,5 prosent prisvekst for samlet tjenesteeksport i samme periode. Norges Banks regionale nettverk viser at norske bedrifter venter tiltagende produksjonsvekst. Det er særlig økende aktivitet i oljesektoren og store offentlige infrastrukturinvesteringer som drar aktiviteten i Norge opp.