Enklere å sikre bedriftens immaterielle verdier

Å forsikre innbo og firmabil er en selvfølge, men langt færre sikrer det bedriften lever av, nemlig kunnskapen. Dette til tross for at god håndtering av immaterielle verdier er et konkurransefortrinn. Med det nye nettstedet IPRhjelp.no håper norske myndigheter å snu denne trenden.

/link/5ea27307ef7c4e0195b1f5fb9c370d86.png
Foto: Pixabay/hahilove

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter, knowhow, markedsføringsrett med mer.

Innovasjon Norge og Patentstyret har lansert IPRhjelp.no, en ressursside for små og mellomstore bedrifter som tilbyr verktøy, informasjon, nettverk og kompetanse om beskyttelse og utnyttelse av immaterielle verdier. Hensikten er å styrke bedriftens konkurranseevne gjennom en bedre håndtering av immaterielle verdier. En enkel selvtest gir små- og mellomstore bedrifter en pekepinn på behovet for å sikre kunnskap, immaterielle verdier og rettigheter. Her finnes i tillegg guider og kalkulatorer, slik at man kjapt og greit får et estimat på hva det koster å oppnå patent, varemerke eller design, i Norge og i andre land. På et tidlig stadium kan det være nyttig å gjøre egne søk for å finne ut om andre allerede har rettigheter til det dere selv jobber med å utvikle. Du finner derfor også lenker til søkedatabaser og tips om hvordan du kan søke etter andre patent, design og varemerker her også.

Internasjonale granskninger
Før du går internasjonalt er det viktig at du har kontroll på egne immaterielle rettigheter og verdier, at du kan dokumentere eierskap til disse, og at du har oversikt over tredjeparters rettigheter i de aktuelle markedene. Husk også at ulike land og bransjer krever ulik tilnærming.

Før du skal internasjonalisere din virksomhet bør du tenke gjennom følgende problemstillinger:

 • Baserer du deg på en unik teknisk løsning er kanskje patentering aktuelt.
  • Eventuelle patentsøknader må innleveres før offentliggjøring av informasjon nasjonalt eller internasjonalt. Dersom du ikke har levert inn patentsøknad i de aktuelle landene må det gjøres før fristen går ut.
 • Kan din norske merkevare «eksporteres» eller må det gjøre endringer i «brandet» ved internasjonalisering?
  • Husk registrering av domener og varemerker ® i de aktuelle land.
  • Eventuelt merk uregistrerte/uregistrerbare «varekjennetegn» med TM (trademark)
 • Dersom dere har skapt et åndsverk må det opphavsrettslige materialet merkets tydelig med © Copyright, selskapsnavn og dato.
 • Bygg særpreg inn i ditt produkt eller tjeneste. Husk at markedsføringsloven kan komme i betraktning for vern av selskapsspesifikk «know how» og forretningshemmeligheter.
 • Finnes det spesielle forhold knyttet til juridiske avtaler mellom deg og samarbeidspartnere i de aktuelle landene som må avklares (handelstekniske forhold, lokalt lovverk etc.)

Før en deltar på messer eller utstillinger er det viktig å tenke gjennom følgende:

 • Er konkurransefortrinnene som eksponeres på messen godt nok sikret?
 • Hvordan skal dere håndtere ubeskyttet informasjon, «know how» og markedsføringsmaterial?
 • Er alt av material merket med © selskapsnavn, og årstall?
 • Navn og logo på produkter og tjenester som ikke er varemerkeregistret merkes med «TM»
 • Bruk fortrolighetsavtaler NDA om dere må «avsløre» konfidensiell informasjon

Hvorfor er det viktig å sikre bedriftens immaterielle verdier?
Oversikt over hva andre har rettigheter til gir deg mulighet til å kartlegge hva det unike er ved ditt produkt.  Dette er viktig for gode beslutninger om beskyttelse både nasjonalt og internasjonalt. Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål. Det er ikke nok å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder.


Skrevet av:

Team IPR hos Innovasjon Norge.

Trenger din bedrift råd om hvordan sikre immaterielle verdier, eller du har spørsmål, kontakt oss på ipr@innovasjonnorge.no.