Nye muligheter for norsk eksport av sjømat i EU?

Nærings- og fiskeridepartementet melder i pressemelding 12.01.2015 om pågående forhandlinger i EØS om bedre vilkår for norsk fisk og sjømat.

/link/c115a00f663c4c8bb1f82eec5c910799.JPG
Foto: S.Nærø

Et av argumentene for Norge for at EU skal senke de høye tollsatsene, og gå vekk fra et tungvindt tollkvoteregime er at EU's egen bearbeidingsindustri har mye å tjene på et slikt tiltak.

EUs krav til økning av Norges finansielle EØS- bidrag får Norge til å be om fri markedsadgang innenfor sjømatindustrien som en mulig løsning for å innfri på dette kravet. Det er ca. 12 000 sysselsatt i EU i dag grunnet norsk fisk og sjømat. Dette vil derfor kunne være vinn vinn for begge parter.

Dersom du har behov for å vite hvilke tollsatser , og eventuelle tollkvoter som gjelder kan du fylle ut tollskjema i Eksporthåndboken under toll-og avgifter under samtlige EU-land,  og Innovasjon Norge hjelper deg.

Les hele pressemeldingen på Regjeringen sine sider.

Publisert 13.01.2015.