Eksport og korrupsjon - hva gjør man?

Er du utsatt for korrupsjon i det du handler med utlandet? Les artikkelene skrevet nedenfor om hvordan din bedrift kan ta i bruk en helt spesiell anti-korrupsjonsportal til hjelp når du står ovenfor ullike dilemma. Korrupsjon er aldri lønnsomt, portalen kan derfor være til stor hjelp i din risikovurdering av et marked. Artikkelen nedenfor er skrevet på dansk.
Adgang til nye markeder i fjerne lande repræsenterer en kæmpe mulighed for øget omsætning og vækst og næsten alle virksomheder, små som store, overvejer eller allerede producerer i udlandet for netop at høste denne mulighed. Men med mulighederne kommer også øget risici. Mødet med nye kulturer, lovgivning og forretningspraksis er alle udfordringer som virksomheder skal lære at håndtere. En særlig stor relateret udfordring er hvordan virksomheden skal håndtere mødet med korruption: En velovervejet investering kan hurtigt blive til et bureaukratisk mareridt, hvor tilladelser ikke bliver udstedt, eller hvor varer bliver tilbageholdt ved grænsen af toldere, indtil man betaler under bordet. Dertil kommer også situationer hvor rentable offentlige kontrakter bliver tildelt virksomheder med tætte politiske kontakter frem for de mest konkurrencedygtige.

I lang tid har man betragtet ovenstående eksempler som uundgåelige problemer, men i det seneste årti er der heldigvis i stigende grad blevet sat fokus på korruption som en hindring for eksportvirksomheders vækstmuligheder. Regeringer i både eksportlande og eksportmodtagerlande har især arbejdet på at minimere korruptions negative konsekvenser for erhvervslivet.

Eksportlandene har for eksempel tiltrådt internationale konventioner, som pålægger dem at retsforfølge deres virksomheder, der korrumperer i udlandet. På denne måde prøver de at begrænse deres ’eksport’ af korruption. Men eksportlandene er også begyndt at yde bistand og rådgivning til deres virksomheder i at håndtage den korruptionsrisiko som deres virksomheder som oftest ikke er vant til at beskæftige sig med i hjemlandet.

Et godt værktøj til at hjælpe virksomhederne med den opgave er den offentligt finansierede Business Anti-Corruption Portal (på engelsk). Portalen er kooperativt finansieret af regeringer fra syv lande – Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland og Østrig - og er frit tilgængelig på nettet. Den er et bredtfavnende og praktisk værktøj, der især henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der opererer i mindre udviklingslande samt større vækstmarkeder. Portalens ressourcer er gratis tilgængelige især til gavn for mindre virksomheder, eftersom disse som oftest ikke besidder tilstrækkelige økonomiske midler til at bekæmpe korruption.

Portalen startpunkt er at korruption koster virksomheder i tid og penge. Dertil kommer også at risk management teknikker kan minimere virksomhedernes tab som følge af korruption. Derfor indeholder portalen for eksempel med sine 60 landeprofiler information om hvor mange erhvervsmænd, som forventer at betale bestikkelse for at få varer igennem det indiske toldvæsen, eller om de brasilianske skattemedarbejdere bruger yppige kontrolbesøg som en måde at afpresse virksomheder. Tillige indeholder portalens landeprofiler oplysninger om processen omkring offentlige kontrakter og om de bliver tildelt på en fair eller korrupt måde.

Portalen hjælper også små og mellemstore virksomheder med at håndtage disse informationer. Den indeholder derfor gratis værktøjer som kan bruges til at minimere korruptionsrisikoen, og som både er rettet mod virksomhedens interne processer (Code of Conducts og forretningsgange) og eksterne behov (aftaler med lokale forretningspartnere og due-diligence undersøgelser). Samtidig indeholder portalen lister over de lokale organisationer, der arbejder med anti-korruption i 60 lande og som kan hjælpe virksomheder yderligere.

Både virksomheder der planlægger at operere i udlandet og dem som allerede opererer der, vil kunne drage nytte af portalen. Det giver nemlig af mange grunde mening at arbejde med antikorruption. Hvis en virksomhed betaler bestikkelse i udlandet, kan den blive retsforfulgt i sit hjemland med mange negative konsekvenser til følge – enten i form af bøder eller tvunget tilbagebetaling af lån og eksport kreditter. Anti-korruption er uden tvivl en del af virksomhedernes samfundsansvar, men at tage foranstaltninger mod korruption er også et måde at inkludere en variabel mod potentielt negative finansielle følger for virksomhedens planlægning og vækstmuligheder. Med de rette værktøjer til risikohåndtering vil virksomheden også være bedre rustet til at tage oplyste beslutninger for dens fremtidige udvikling og vækst.

Publisert 11.2010, skrevet av:
Tommaso Di Carlo, Global Advice Network ApS
Se portalen her: http://www.business-anti-corruption.com/