Vanlige feil ved bruk av opprinnelsesregler

I denne månedens tema ser vi nærmere på vanlige feil som oppstår når bedrifter utsteder opprinnelsesbevis. Kanskje får du svar på noen av dine spørsmål.

Jeg bestiller t-skjorter i Kina. Ettersom Sveits har en frihandelsavtale med Kina, så importerer jeg t-skjortene tollfritt til Sveits og sender de deretter til Norge. Grunnet EFTA-konvensjonen vil jeg også unngå toll ved import til Norge.

Preferansetollfordeler gjelder bare for de landene som er part i frihandelsavtalen, i dette tilfellet er det kun Sveits og Kina. Selv om Norge og Sveits tilhører EFTA-samarbeidet er frihandelsavtalen mellom Kina og Sveits gjeldende og vil derfor ikke kunne gi tollfordeler ved innførsel til Norge. Hvis t-skjortene reeksporteres til Norge vil produktet være tollbelagt ved innførselen.

Mine produkter kan merkes «Made in Norway» men får allikevel ikke noe preferansetollbehandling. Det gjør at jeg ikke kan utstede opprinnelsesbevis (EUR .1) eller fakturaerklæring). Hvis jeg kan skrive «Made in Norway» hvorfor kan jeg ikke utstede opprinnelsesbevis (EUR.1 eller fakturaerklæring)?

Når du merker varer med «Made in Norway» er det basert på et annet regelverk enn preferansetollbehandling. Resultater ved innførsel vil derfor også være ulikt.

For å kunne utstede et opprinnelsesbevis EUR.1 /fakturaerklæring må spesielle krav være oppfylt. Produktet må tilfredsstille diverse krav som blant annet regulerer og begrenser bruk av innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet (tredjeland) i produksjon av en vare. Ved tilfredsstillelse av opprinnelsesregel-systemet i frihandelsavtalene, kan produktet få tollfordeler ved eksport til land som Norge og EFTA har frihandelsavtale med, og opprinnelsesbevis kan utstedes. Hvis disse reglene ikke tas hensyn til kan man fortsatt kalle produktet «norsk» under visse forutsetninger. Her ligger norske ikke-preferensielle opprinnelsesregler til grunn. Hovedreglene her er at en vare anses å ha sin opprinnelse i det land der den er fremstilt i sin helhet, eller der den sist var gjenstand for den siste vesentlige bearbeidelse. I Norge finner du disse reglene i tolloven § 8-6.

Når en leverandørerklæring følger varen er jeg som importør sikret at varen har opprinnelsesstatus.

Leverandørerklæring blir utstedt før produkter er bearbeidet, og enda ikke oppfyller opprinnelseskravene. Det er et bevis på at varer har gjennomgått en bearbeiding eller foredling innenfor EØS-området uten å ha oppnådd frihandelsstatus. Leverandørerklæring blir ofte brukt i de tilfeller hvor de siste bearbeidelsene av produktet ikke er nok for å oppnå opprinnelsesstatus, og hvor det kreves videre bearbeiding for å oppnå opprinnelsesstatus. Bevisbyrden for å utstede en leverandørerklæring er det samme som ved varesertifikat EUR.1 og fakturaerklæring.

Bildelene jeg kjøpte har norsk opprinnelse siden jeg kjøpte de hos en norsk leverandør.

En bestemt opprinnelse finnes bare hvis produktet er vesentlig bearbeidet eller foredlet etter gjeldende opprinnelsesregelverk. Dokumentasjon må ligge til grunn og den må være basert på annen opprinnelsesinformasjon fra produsenter og leverandører.
Når jeg selger varer til utlandet står det alltid det en setning på fakturaen som sier at varene er av norsk opprinnelse.

Fakturaerklæring:

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2) preferential origin».

Forutsetningen er i første omgang at produktet har tilfredsstilt de krav som gjelder i de ulike frihandelsavtalene. Denne erklæringen skal kun brukes til de land som Norge og EFTA har en frihandelsavtale med. Dersom du er «godkjent eksportør», eller i tilfeller der varens verdi ikke overstiger 50 000 NOK, kan denne setningen påføres faktura. Er varens verdi høyere enn dette og du ikke er «godkjent eksportør» må EUR.1 utstedes.

Leverandøren er pliktig å utstede opprinnelsesbevis hvis jeg ønsker det.

Leverandøren har ingen plikt til å utstede opprinnelsesbevis. Det finnes ingen generelle forpliktelser som sier at man må benytte seg av preferansetollfordelene dette systemet gir. Dette gjelder både ved eksport og import. Utsteder av opprinnelsesbevis er ansvarlig for at innholdet i opprinnelsesbeviset er korrekt og at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene som gjelder.

Publisert 06.2014.

Kilde: Trade International Digest