Tolltariffen - avgjørende i alle eksportsalg

Hvorfor er det viktig å ha riktig tolltariffnummer på varen? Blant annet fordi import- og eksportkrav, samt tollsats avgjøres på bakgrunn av produktets tolltariffnummer.
Jeg tenkte jeg skulle starte med en liten historie:

Jeg gikk en tur i skogen sammen med min 01.06.19 for å plukke 07.09.59. Jeg fant masse! Etterpå gikk jeg hjem og fant frem 73.23.93 og satt den på 85.16.60. Jeg hakket masse 07.03.90 og strimlet 02.10.12. Etter ca. 20 minutter var det ferdig. Det hele ble lagt på en 69.12.00. Jeg tok frem 82.15.99, satte meg  ved 94.03.40 og nøt det hele. Min kollega syntes at jeg manglet det vesentligste for å sette skikkelig smak på retten, han manglet 04.01.30!

Dette er en historie som forteller hva jeg faktisk gjorde den dagen. Substantivene er imidlertid skrevet i koder, de er beskrevet med tolltariffnummer. Dette er et internasjonalt språk, en beskrivelse av et produkt som alle kan forstå selv om den er skrevet på norsk. Den kan sendes til en toller i for eksempel Italia som ikke forstår norsk, men han vil likevel forstå essensen i historien.

Jeg oversetter:
Jeg gikk en tur i skogen sammen med min hund for å plukke sopp. Jeg fant masse! Etterpå gikk jeg hjem og fant frem stekepanna og satt den på komfyren. Jeg hakket masse løk og strimlet bacon. Etter ca. tyve minutter var det ferdig. Det hele ble lagt på en tallerken. Jeg tok frem bestikk, satt meg ved bordet og nøt det hele. Min Kollega syntes at jeg manglet det vesentligste for å sette skikkelig smak på retten, han manglet fløte!
Men la oss spesifisere ytterligere ved å forklare litt mer i detalj.

Bestikk kan være så mangt, den kan være produsert i stål, plast, sølv etc. I mitt tilfelle bruker jeg bestikk, 82.15.99 av stål. Hadde jeg benyttet engangsbestikk i plast, ville tolltariffnummer vært 39.24.90, i sølv 71.14.11. Som du ser, bestikk kan ha ulike tolltariffnummer utfra hvilket materiale det er produsert av.
Slik kan det være med flere av produktene jeg har beskrevet ovenfor.

Det finnes regler for hvordan man skal tariffere en vare riktig. I grove trekk kan man spørre seg følgende;
1. er varen direkte beskrevet i tolltariffen?
2. er funksjonen beskrevet i tolltariffen?
3. hvilket materiale er varen produsert av?

Disse hjelpesetningene er ikke alltid nok til at tariffering av en vare gjøres korrekt. I tolltariffen finnes det innledende bestemmelser, alminnelige fortolkningsregler, noter med mer. Reglene er like i alle land som benytter systemet.

Hvorfor er korrekt tolltariffnummer så viktig?
Et tolltariffnummer er altså et felles system for klassifisering av varer stort sett i hele verden. Når du skal skrive kontrakt med en kunde og bli enig om pris, leveringsbetingelser med mer, er det vesentlig at du tar høyde for:

Er det toll og avgifter i importlandet?
Er det importlisens på varen i importlandet?
Eksisterer det kvoter av ulike arter?
Er det spesielle dokumentkrav i importlandet?
Eksisterer det en frihandelsavtale som kan bidra til tollfri innførsel av varen og har du da vurdert om du kan utstede et opprinnelsesbevis?

Nå kan man jo påstå at “alt som har med dokumenter å gjøre ved import, toll og avgifter med mer, er kundens ansvar”. Det kan for så vidt være riktig, men da må du unngå leveringsforpliktelser som gjør deg til eksportør og importør (DDP). Dessuten er du uansett forpliktet overfor kunden din å legge frem de dokumentene som muliggjør fortolling. 

Hvordan er et tolltariffnummer bygd opp?
Selve tolltariffen består at 21 avsnitt som igjen er delt opp i 97 kapitler. I historien min overfor har jeg benyttet tolltariffnummer med seks siffer. Det er det såkalte HS nummeret (harmoniserte system) som er likt i alle land. Utover de seks første sifrene er det nasjonale oppdelinger. I Norge har vi ytterligere to siffer. I EU benyttes det ytterligere fire siffer. Likevel er dette et felles “tollspråk”, men man skal være klar over nasjonale oppdelinger som kan bidra til at det kan være særkrav ovenfor et spesielt produkt.

84.13.4000 Betongpumpe

84:   Kapittel
84.13:   Posisjon
84.13.40:  HS nummer
84.13.5000:  Norske tolltariffnummer
84.13.400000:  EUs tolltariffnummer

I andre land kan HS nummer 84.13.40 se annerledes ut.

Hvem kan hjelpe deg med å finne frem til riktig tolltariffnummer?
Det vil alltid være tollmyndighetene i de respektive land som kan gi vedtak om hvilket tolltariffnummer som er korrekt. Husk derfor på at all annen informasjon fra andre aktører som for eksempel en speditør, ikke er bindende hvis noe skulle være feil.
Se www.toll.no for skjema om bindende tarifferingsvedtak. Tollmyndighetene i andre land kan også gi deg bindende vedtak. Dette er nyttig hvis du tenker deg å operere som importør i kjøpers land.

Hvem har brukt for tolltariffnummeret?
Alle aktører som er involvert i internasjonal varehandel har brukt for tolltariffnummeret:
Eksportør og importør
Speditører
Tollvesenet
Lisensmyndigheter
Eksportkontroll /UD
Transportører
Banker
Forsikringsselskaper

Innovasjon Norge har en rekke tolltariffer fra ulike land, og kan hjelpe til med å finne riktige toll og avgiftssatser etc. Vi kan veilede en bedrift og anta riktig tolltariffnummer, men husk at dette kun er veiledende. Til syvende og sist er det du som må vurdere riktigheten av de opplysningene du får fra oss. En rekke tolltariffer ligger også på hjemmesidene til tollmyndighetene, så du kan selvsagt benytte disse også.

Når du har funnet ut av hvilke eksport- og importkrav som gjelder for spesifikke produkter, blir det enklere i forhandlinger med kundene. Sannsynligheten for at du kan overholde de forpliktelser du har ovenfor din kunde, er maksimal.

Frihandel og tolltariffnummer
Norge har enten alene eller sammen med de andre EFTA- landene inngått en rekke frihandelsavtaler. For norske eksportører vil EØS- avtalen være den viktigste fordi den største andelen av norsk eksport går til EU.

Hvis man for eksempel  benytter innsatsfaktorer eller materialer fra tredjeland eller leverandører fra ulike land,  kommer opprinnelsesreglene i frihandelsavtalene til anvendelse.  Skal du vurdere opprinnelsesstatus på ditt produkt, må du kjenne til tolltariffnummer på eksportdokumentet, samt tolltariffnummer på innsatsfaktorer i mange tilfeller. Igjen, kjennskap til riktig tolltariffnummer er vesentlig ved vurdering av opprinnelse på ditt produkt. Tollfrihet er selvsagt av stor betydning for kundene dine i importlandet.

Lykke til med et forutsigbart salg til kunder i det globale markedet!
 

Publisert 04.2011, Skrevet av:
Turid Dypedal
Seniorrådgiver