ATA-Carnet

ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer at det ikke betales toll- eller importavgifter ved den midlertidige innførselen til landene som deltar i ATA Konvensjonen. 

Bruk
ATA Carnet kan brukes for vareprøver, utstillings- og messemateriell og yrkesutstyr. Gyldighetsperioden for ATA Carnet er ett år. 

ATA Carnetet består av et grønt hoveddokument, gule utførsels- og gjeninnførselsark og hvite innførsels- og gjenutførselsark. Carnetet kan også inneholde transittering (blå ark).

For å begrense risikoen for antall tvister per carnet, kan ett carnet brukes på maksimalt 10 turer.  

Utfylling
ATA Carnet fylles ut av eksportøren og utstedes eller registreres av handelskamrene. Ved utførsel fra Norge, skal carnetet attesteres av tollvesenet. 
Carneter skal etter avsluttet bruk sendes tilbake til utstedende handelskammer.

I Norge er det Oslo Chamber of Commerce som er utstedende og garanterende organisasjon. Øvrige norske handelskamre har utstedelsesrett.

Eksportordbok