Internasjonale messer

Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller.