Seafood Expo Global - April 2018, Brussels

Informasjon

Brüssel Kontakt: Toril Justad 24.04.2018 10.00.00 26.04.2018 18.00.00 Europe/Oslo Seafood Expo Global - April 2018, Brussels Toril Justad Toril.Justad@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Verdens største og viktigste sjømatmesse vil finne sted 24 - 26 April 2018.

Verdens største  og viktigste sjømatmesse

SEG har etablert seg som den mest sentrale sjømatmessen siden starten i 1993,
og er møteplass for viktige beslutningstakere i bransjen.
Innkjøpere vil representere importører, distributører, grossister, supermarked,
hypermarked og catering. Det var ca. 28500 besøkende (inkludert SPG-Utstyrhallen) og ca.1859 utstillere på SEG 2017.

Norsk fellesstand

Innovasjon Norge har tatt opsjon på ca. 1200 kvm til norsk fellesstand. Vi vil bruke et konsept, hvor det blir lagt vekt på individuell firmaprofilering på enkeltstands og fellesmarkering som vil binde sammen paviljongen for å oppnå synlighet i hallen. Vi vil fremdeles ha en 2-etasjes restaurant inkludert i fellesarealet, til bruk for utstillere med kunder, hvor det vil bli servert norsk sjømat.

Dette kan vi tilby

Vi vil antyde en pris pr kvm til ca. kr 8500 - 9000 forutsatttilstrekkelig antall deltakere.I tillegg kommer kostnader for servering hvor vi vil videreutvikle konseptet. Kvadratmeterprisen vil bl.a. dekke:

  • Standleie
  • Vegger, teppe, strøm, belysning og møbler
  • Oppbygging/nedrigging av firmastands og fellesområder
  • Fellesinformasjons- og PR- arbeid
  • Daglig renhold av standområdet
  • Frakt av felles gods
  • Administrasjon og prosjektledelse.
  • Bygging og drift av restaurant/fellesområdet/Bord i restaurant

På grunn av målene på blokkene i messehallen vil vi gjøre oppmerksom på at en individuell stand bør være min. 12 kvm når det gjelder denne messen. 


Vil du delta på Seafood Expo Global 2018, vennligst meld deg på snarest!                                                                               
NB! Regler for messedeltakelse skal være lest før påmelding.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.