Måløy selskap fant sin nisje i et av verdens største marked

    Se våre internasjonaliseringstjenester

  • Kompetanse og innsikt i forretnings- og markedsutvikling.
  • Kobling til riktige kontaktene i markedet.
  • Merkevarebygging og posisjonering i markedet.
  • Informasjon om markedsforhold og eksportkrav.
  • Finansiering til innovasjon og vekst.
/contentassets/d44cfd4c53e647b5b148b32ee82bc769/videonor1-mindre.jpg?width=1168

Videonor fant sin nisje i et av verdens største markeder. Fra sitt hovedkontor i Måløy har Videonor etablert seg i USA og et av verdens største tech-marked. – Vi trenger flere norske bedrifter som tør, og som ønsker å skape noe større enn bare i Norge, sier daglig leder Øyvind Reed.

Videonor tilbyr videokonferansetjenester som abonnement til offentlige og private aktører. Selskapet har videreutviklet en teknologi der brukerne slipper å investere i dyr infrastruktur, men heller benytter utstyr de har fra før. Målsettingen er å gjøre videokonferanse like naturlig som å bruke telefon. Selskapet har allerede kunder i mer enn 70 land.

Satset etter GET
Tanken om å skape en global bedrift var der helt fra begynnelsen. Selskapet fikk raskt en posisjon i Norge etter oppstarten i 2010, og noen år senere etablerte de kontor i Sverige. I 2014 deltok Videonor på GET-samling gjennom Innovasjon Norge i Boston, og det ble besluttet at selskapet skulle ta enda høyere internasjonal sats.

– Etter GET ble det klart for oss at USA var et marked vi måtte forsøke oss på, sier Reed.

Før USA-satsingen foretok selskapet grundige markedsanalyser, og sikret seg verdifulle innspill fra andre i bransjen, blant annet gjennom dybdeintervjuer.

– Det var viktig å sikre at vi valgte det rette fokuset når vi først etablerte oss. USA er et enormt marked, så for vår del handlet det om å kunne betjene en nisje og betjene den bedre enn noen andre, sier Reed.

Raskt tempo
Valget for etableringen i USA falt på Boston, som er regnet som østkystens svar på Silicon Valley. Byen tiltrekker seg både startups og veletablerte tech-selskaper, og konkurransen er skarp. Selv med en god porsjon internasjonal erfaring i bagasjen, var møtet med amerikansk forretningskultur en bratt lærekurve for selskapet.

– Det er en verden som går langt raskere enn vi er vant til fra Norge, og ikke minst en mer aggressiv måte å drive forretninger på. Alt må skje på kortest mulig tid, spesielt i forhold til produktutvikling, sier Reed.

Bedriftslederen tror tempoet man møter i USA kan være overveldende for mange, men at man ikke bør la seg avskrekke av den grunn. – Mitt tips er at man bare må kaste seg på og lære kjapt. Det er en utrolig spennende erfaring, og man må ta til seg så mye kompetanse man kan, sier han.

Nettverk, kontakt og kompetanse
Videonor har tidligere fått støtte fra Innovasjon Norge i forbindelse med etablering av selskapet, og det lokale Innovasjon Norge-kontoret i Sogn og Fjordane ble involvert tidlig i prosessen da de besluttet å satse i utlandet.

– Det er mange som tenker på Innovasjon Norge som kun et middel for finansiell støtte, men vi har opplevd at den store verdien sitter i nettverk, kontaktformidling og kompetanseheving, sier Reed.

Tøff omstilling
Å satse internasjonalt krever store ressurser av et selskap, og å etablere seg i et nytt marked er ikke gjort over natta. Reed brukte selv et helt arbeidsår i USA for å få satsingen til å gå opp.

– Det kan være en tøff omstilling for resten av organisasjonen hvis daglig leder flytter til et nytt land, og som leder må man ikke undervurdere hvor krevende det kan være å drive to organisasjoner og få disse til å dra i samme retning, sier han.

Reed tror også mange undervurderer kapitalbehovet når de skal satse internasjonalt.

– Det koster mye penger å etablere seg skikkelig i et nytt marked, og man bør sørge for at man har «stayerevne» over tid. Hvis ikke blir det veldig tungt, og manglende likviditet kan være drepen for et selskap i rask vekst, sier han.

Mange utfordringer til tross, mener bedriftslederen at flere norske bedrifter bør ta steget ut i verden.

– Vi trenger flere norske bedrifter som tør, og som ønsker å skape noe større enn bare i Norge. Det kan oppleves som skremmende å kaste seg ut i ukjente markeder, men hvis man legger inn ordentlig forarbeid og benytter seg av all hjelpen man kan få på veien, kan man få uttelling, sier han.