/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
MadridDen norske ambassaden i Madrid

KONTAKT Innovasjon Norge!

Spania er et av landene i Europa med raskest vekst og ett av Norges viktigste markeder. Det finnes mange muligheter for norsk næringsliv innen både maritim og offshore næring, fornybar energi, sjømat og for leverandører som kan trigge innovasjon i offentlig sektor- smart cities. Norge er også et svært populært land for Spanske turister.

Majoriteten av spanske selskaper er små. Kostnader, prising av prosjekter, etter-salg og service, i tillegg til betalingsvilkår er faktorer som påvirker muligheten av et salg mest i Spania. Spanjoler forventer et personlig forhold med sine leverandører, og ingen ting er bedre enn et personlig møte for å bygge relasjoner.