/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
HaagDen norske ambassaden i Haag

KONTAKT Innovasjon Norge!

Nederland og Norge har svært gode bilaterale økonomiske relasjoner, og Nederland er Norges tredje største eksportmarked. Nederlendere utgjør den femte største gruppen av utenlandsturister til Norge, og Innovasjon Norges kontor i Haag jobber utelukkende opp mot turistsektoren.

Nederland forventes å ha stabil økonomisk vekst i årene fremover. 130 norske firmaer er registrert i Nederland innenfor kategoriene handel, transport og lagring (herunder maritim virksomhet), IT, maskiner og annen industri til blant annet landbruk.