/
Flickr

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Paris
Den norske ambassaden i Paris

Frankrike representerer et marked på over 66 millioner forbrukere, og er dermed EUs 2. største marked i tillegg til å være verdens 6. største økonomi. Frankrike er plassert sentralt i Europa og er en naturlig inngangsport til store deler av Afrika. Lang og bred satsing på industri, IKT, energi og miljø samt over 70 klynger gjør Frankrike til den perfekte samarbeidspartner for norske kompetansemiljøer.

Franskmenn er mest komfortable med å forhandle på eget språk. Det er derfor et stort pluss dersom man har en fransktalende person med i forhandlingene. Forretningskulturen er mer hierarkisk og formell enn i Norge, og det er derfor viktig å snakke med daglig leder eller importsjefen.