/
ThinkstockPhotos

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Kuala Lumpur
53 etg., Vista Tower, The Intermark

348 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

KONTAKT AMBASSADEN

Malaysia har en av verdens mest handelsavhengige økonomier, og myndighetene oppmuntrer sterkt til utenlandske investeringer og samhandel. Gjennom å utnytte sin plassering har Malaysia gått fra å være en jordbruks og gruvedrifts nasjon til å bli en high-tech konkurransedyktig nasjon, hvor ca 75% av BNP nå kommer fra service og produksjon. 

I 2018 kom Malaysia på 24. plass i Verdensbankens "Ease of Doing Business"-rangering.

Malaysia har som mål å bli et høyinntekts land innen 2020. I forbindelse med dette har myndighetene satt i gang reformprogrammet Economic Transformation Programme (ETP) som identifiserer områdene som skal investeres i. Dette inkluderer olje-, gass og energi sektoren, offentlig transport, utdanning, elektronikk og landbruk/fiske. Rundt 60% av disse investeringene vil kreve private investeringer, noe som åpner døren for utenlandske investeringer.