/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
New York
Washington DC
Houston
San Francisco

Den norske ambassaden i Washington D.C.

KONTAKT INNOVASJON NORGE!

Forsvar- og sikkerhetsmarkedet I USA er det desidert største og mest stabile i verden. Innovasjon Norges rådgiver inn mot forsvarsindustrien assisterer norsk forsvarsindustri på det amerikanske markedet. I 2012 opprettet vi, sammen med Kongsberg og Nammo bransjeorganisasjonen «Norwegian-American Defense Industry Council» (NADIC). NADIC tilbyr et økosystem og et verdifullt nettverk i USA for hele den norske forsvarsindustrien.