ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
JakartaDen norske ambassaden i Jakarta

KONTAKT INNOVASJON NORGE!

Indonesia er verdens fjerde mest folkerike nasjon, og sørøst Asias største økonomi med en GDP på 932 milliarder US dollar (2016). Det er mange markedsmuligheter i Indonesia som fiskeri og oppdrett, skipsfart og maritim industri, olje og gass, infrastruktur, fornybar energi og varehandel mot forbrukermarkedet.

Indonesia har de siste årene klatret på Verdensbankens Ease of doing business, på grunn av reformer som har bedret forretningsmiljøet. Redusering av økonomiske hindre som dårlig utbygd infrastruktur, handelsbarrierer og fokus på ulike økonomiske sektorer er prioriteter for landets sittende president. Selv om opplevd korrupsjon har sunket de siste årene, er det fortsatt lurt å ha en plan for risikohåndtering for å oppnå suksess i Indonesia.