ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
HanoiDen Norske ambassaden i Hanoi

KONTAKT INNOVASJON NORGE!

Vietnam er at attraktivt marked i Øst Asia for investorer grunnet deres politiske stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmuligheter innen olje og gass, maritim, akvakultur/marin sektor, energi og miljø, samt for selskaper innenfor IKT er attraktive for norske selskaper.

Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet i økonomisk reform og en voksende populasjon på 93 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsument markedet i landet. Det er forventet at lønningene i landet vil øke, noe som vil føre til et voksende forbrukermarked. I Vietnam er forretningskulturen «rett på sak». Man er pragmatiske, og forhandler der man mener man finner de beste løsningene. Det er ikke alltid det holder å ha gode møter med flinke linjeledere og saksbehandlere, ofte er det nødvendig ha et møte på høyt nivå for å sørge for nødvendig fremdrift i forhandlinger og samtaler.

Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals Korrupsjonsindeks. Dette kommer etter landets regjering har innført flere anti-korrupsjonslover, men implementeringen vært vanskelig noe som gjør at landet fortsatt scorer lavt.

Invitasjon til vannkraft-selskaper om studietur til Hanoi