Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Årsregnskap er tilgjengelige, kan lastes ned uten ekstra hos Belgian National Bank og hos Crossroads bank of Companies. Betalingsanmerkninger er offentlige.

Åpen regning
Vanligst. Kontantrabatt forekommer ved store beløp og dersom betaling skjer innen tre dager. Kredittid 30-60 dager netto eller fra månedsskiftet etter fakturadatoen. Det er 19 dagers gjennomsnittlig betalningsforsinkelse.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 30 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 8 dager
Tap i prosent av total omsetning: 2,6 %

Dokumentinkasso
Anbefales, for eksempel ved usikkerhet om kjøperens kredittverdighet eller ved nye forretningsforbindelser. Kredittid inntil seks måneder.

Remburs
Anbefales for store kontrakter og nye forretningsforbindelser.

Garantier
O/D-garantier forekommer, både i form av direkte og indirekte garantier.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Morarente kan faktureres. Lovfestet morarente er ECBs referanserente pluss 8 %. Ofte benyttes den belgiske morarenten (Belgian legal interest rate for payment default between traders).

Påminnelse- og inkassorutiner
2-3 påminnelser innen 30 til 60 dager. Purregebyr er vanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 30 dager. Telefonkontakt med kunden anbefales. Inndrivelse gjennom advokater eller kredittselskap. Inkassokostnader kan belastes kunden og avhenger av størrelsen på kravet.

Eiendomsrettsforbehold
En kan ta eiendomsrettsforbehold ved salg til Belgia. Det er ingen spesifikke formelle krav, men et skriftlig dokument kreves som bevis.

Etter belgisk lov finnes en mulighet for selgeren til i prinsippet å registrere sin rett til alt løsøre fra kommersiell virksomhet. Dette gjøres ved domstolen der debitor har sitt driftssted. Registreringen må skje senest to uker etter leveranse og en kopi av fakturaen eller kjøpsavtalen skal innleveres. Denne sikkerheten kan gjelde inntil fem år.

Rettslig oppfølging
Brussel konvensjonen gjelder angående rettmessighet og om utførelse av dommer på det privatrettslige området. 

Foreldelsfrist
 
Vanligvis 10 år.